Trafikafvikling

Kapacitet, serviceniveau og trafikafvikling

Vi arbejder med kapacitet, serviceniveau og trafikafvikling i kryds og på strækninger – i både land og by. Vi følger udviklingen i viden om trafikafvikling og nye løsninger på trafikafviklingsproblemer. Vi hjælper med kapacitet, serviceniveau og løsninger på problematikker, som fx:

  • Registrering af adfærd og trafikmønstre
  • Identificering af flaskehalse
  • Oplevet tilfredshed og serviceniveau
  • Delta- og tau-værdier
  • Tal for personbilsækvivalent
  • Kødannelse, regularitet og hændelser
  • Effektive trafikafviklingsløsninger
  • Fremkommelighed, ventetid og rejsehastighed
  • Kapacitetsvurdering

Udvikling af metoder og modeller

Vi udvikler metoder og modeller til vurdering af kapacitet, ventetid og rejsehastighed baseret på empiriske data sat i relation til vejens design og trafikkens sammensætning. Her indgår også vurderinger af nye løsninger som turbo-rundkørsler, DDI- og SPUI-anlæg, men også vurderinger af kapacitet for fx cyklister.

Trafitec arbejder med oplevet serviceniveau for bilister og lette trafikanter. Vi har udviklet metoder til beregning af trafikanters ”tilfredshed” med kryds og strækninger ud fra vejens design, trafikkens hastighed og sammensætning. Vi stiller IT-værktøjer til rådighed, så serviceniveauet kan beregnes for veje og kryds, og for alle trafikanter.

Mange elementer (vejudformning, vejudstyr, tavler mv.) påvirker vor trafikale adfærd. Og adfærden påvirker trafikafvikling, serviceniveau og kapacitet. Vi har stor erfaring med at vurdere elementernes betydning for adfærden – og adfærdens betydning for trafikafviklingen.

Relaterede publikationer

Hvad søger du?

Søg