Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er en af Trafitecs spidskompetencer

Vi følger udviklingen i viden om trafiksikkerhed, og har kendskab til mange undersøgelser fra hele verden om tiltagenes effekt. Vi hjælper med løsning af trafiksikkerhedsproblemer og -udfordringer, som:

 • Ulykkesanalyser
 • Vurdering af ulykkesproblemer
 • Løsningsforslag
 • Forhåndsvurdering af tiltag
 • Trafiksikkerhedsrevisioner
 • Ulykkesmodeller og IT-værktøjer
 • Udpegning af sorte pletter
 • Før-og-efter ulykkesevalueringer
 • Med-og-uden undersøgelser
 • Trafiksikkerhedsplaner
 • Håndbøger
 • Effektkatalog for trafiksikkerhedstiltag

Vores ambition er at frembringe pålidelige resultater

Trafitec udfører ulykkesanalyser, effektundersøgelser, trafiksikkerhedsrevisioner, trafiksikkerhedsplaner mv. Vi anvender anerkendte metoder, og vores ambition er at frembringe pålidelige resultater.

Vi udarbejder håndbøger og effektkataloger til brug for alle, der arbejder med trafiksikkerhed. De bruges fx til at vælge og vurdere konkrete tiltag, og udgør grundlaget for at udarbejde ulykkesanalyser, forhåndsvurderinger og trafiksikkerhedsplaner.

Ofte kan trafiksikkerheden ikke vurderes alene ud fra registrerede ulykker. Derfor tilbyder vi også at vurdere en række sekundære parametre som fx samspilsadfærd, alvorlige konflikter, TTC (time-to-collision), hastighed, sikkerhedsafstand, uopmærksomhed, uhensigtsmæssig adfærd, oplevet tryghed mv. Vi er uddannede konfliktteknikobservatører efter den svenske konfliktteknik.

Relaterede publikationer

Metodeudvikling

Vejadgange og trafiksikkerhed

Trafitec har for Vejdirektoratet undersøgt sammenhænge mellem vejadgange og trafiksikkerhed. Undersøgelsen er baseret på 1.914 km strækninger af danske statsveje i det åbne land.

Læs mere

Hvad søger du?

Søg