Trafikanalyse

Hvorfor få en trafikanalyse?

Udover trafiksikkerhed, trafikantadfærd og trafikafvikling udfører Trafitec analyser, hvor kernen i opgaven er noget andet. Eksempler er:

  • Retningslinjer for vejudformning og afmærkning
  • Afmærkningskoncepter
  • Test af nye tiltag og idéer
  • Hastighedsstyring og -plan
  • Optimering af anlægs- og driftsøkonomi
  • Trafikregulering, herunder terrorsikring
  • Håndbøger og vejregler
  • Påvirkning af transportvaner
  • Samfundsøkonomiske betragtninger
  • Vurdering af lovgivning og lovgivningsforslag

Vores analyser

De analyser, undersøgelser og evalueringer vi gennemfører, er sjældent “hyldevarer”. Afhængig af den konkrete opgave tilrettelægges projektet, så et godt grundlag kan frembringes til formålet. Vigtige elementer for resultaternes troværdighed er metodevalg samt dataomfang og -kvalitet.

Vi har stor erfaring i opstilling af måleprogrammer, analyser og evalueringer til belysning af forskelligartede problemstillinger. Det kræver kendskab til datafangst, usikkerheder og brug af metoder i kombination med den nyeste viden nationalt og internationalt.

Trafitec har mange års erfaring i udførelse af litteraturstudier, erfaringsopsamlinger og redegørelser. Vi er vant til systematiske søgninger af litteratur, og har et stort internationalt netværk, som vi kan trække på. 

Relaterede publikationer

Hvad søger du?

Søg