Kompetencer

Rådgivning om veje og trafikanter

Vi løser opgaver og problematikker inden for trafiksikkerhed, trafikantadfærd, trafikafvikling samt trafikanalyse og -planlægning. Vi udfører både mindre simple opgaver og store komplekse projekter.

Vi er fagligt bredt funderet. Vi har fra vores arbejde i ind- og udland opbygget stor erfaring inden for vore spidskompetencer og har kendskab til de fleste aspekter om veje og trafikanter.

Vi udarbejder forslag til løsninger af konkrete problemer og kommer med anbefalinger til design af trafikarealer. Vi udfører ikke projektering af veje, signalanlæg, stier mv., men samarbejder gerne med andre rådgivere.

Vi arbejder ofte i teams, men også hver for sig, hvad der nu er bedst for at løse opgaven. Vi udfører altid kvalitetssikring af vores leverancer, og har fokus på høj faglighed og kvalitet.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Projektbeskrivelse, forsøgsdesign, metodeudvikling, måleprogram mv.
 • Puljeansøgning, projektforbedring, fondsansøgning o. lign.
 • Kortlægning, tælling og registrering af vej- og trafikforhold
 • Organisering, bearbejdning, analyse og præsentation af data
 • Analyse og vurdering af ulykker, adfærd og trafikafvikling
 • Spørgeskema, interviews, online spørgeundersøgelse, fokusgruppe
 • Før-og-efter evaluering, med-og-uden undersøgelse
 • Løsningsforslag for trafiksikkerheds-, adfærds- og afviklingsproblemer
 • Forhåndsvurdering af løsningsforslag og tiltag
 • Redegørelser og statistiske opgørelser om veje og trafikanter
 • Litteraturstudie, notat- og rapportskrivning, håndbøger og vejregler
 • Formidling, herunder præsentation, artikel, borgermøde og presse
 • Projektledelse, projektstyring, projektøkonomi, kvalitetssikring mv.

Vores kompetencer

Hvad søger du?

Søg