Datapolitik

Denne meddelelse beskriver, hvordan Trafitec som dataansvarlig indsamler og behandler dine data i forbindelse med brugen af trafitec.dk og de tilhørende og forbundne online services.

 

Databeskyttelse og håndtering af personoplysninger
Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@trafitec.dk.

 

Denne meddelelse omhandler følgende emner:

 1. Kategorier af persondata og formål
 2. Videregivelse og overførsel af persondataene
 3. Opbevaringsperiode
 4. Dine rettigheder
 5. Kontaktperson
 6. Ændringer til meddelelsen

 

Kategorier af persondata og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:

 • IP-adresse
 • Adfærdsdata på hjemmesiden
 • Informationer afgivet i konkurrence
 • Kontaktinformationer
 • Oplysninger i forbindelse med køb af produkter

 

Vi behandler persondataene til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

 • Deltagelse i konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b))
 • Mulighed for at kunne besvare henvendelser (GDPR art. 6(1)(b))
 • Administration af brugerprofiler (GDPR art. 6(1)(b)
 • Udsendelse af nyhedsbreve (GDPR art. 6(1)(a))
 • Håndtering af køb igennem trafitec.dk (GDPR art. 6(1)(b))

 

Når vi indsamler persondata til ovennævnte formål direkte fra dig, afgiver du disse data for at kunne benytte hjemmesiden og de forbundne og tilhørende online services, samt deltagelse i konkurrencer eller køb af produkter. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive persondataene er, ikke at kunne deltage i konkurrencer, rette henvendelse til Trafitec eller benytte online services på trafitec.dk, samt køb af produkter.

 

Videregivelse og overførsel af persondataene
Persondataene vil blive videregivet til og delt med følgende modtagere på det anførte retsgrundlag:

 • Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b)
 • Skattemyndigheder i forbindelse med konkurrencer (GDPR art. 6(a)(c)

 

Adgang til persondata
Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Trafitec’s instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Trafitec’s ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

 

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, dog højst i:

 • Data indsamlet på trafitec.dk er gemt indtil brugeren selv beder dem slettet
 • Konktaktinformationer og detaljer på forespørgslen er gemt I maksimum 12 måneder fra forespørgslens afslutning
 • Konkurrencedata gemmes i maksimum 12 måneder efter præmien er afsendt og modtaget
 • Købsinformationer og leveringsinformationer fra trafitec.dk gemmes i maximalt 6 år, efter købet har fundet sted, i henhold til bogføringslovgivningen

 

Dine rettigheder
Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

 

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på kontakt@trafitec.dk.

 

Ændringer til meddelelsen
Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

Hvad søger du?

Søg