Metodeudvikling

Undersøgelser af veje og trafikanter

Trafitec opstiller og gennemfører undersøgelser af veje og trafikanter, der leder frem til troværdige og pålidelige resultater. Vi gør brug af mange forskellige metoder og modeller til at beskrive trafikafvikling, trafiksikkerhed og trafikantadfærd. Den valgte metode tilpasses altid den enkelte opgave.

Evalueringer og effektundersøgelser samt opstilling og brug af modeller kræver et pålideligt datagrundlag. Vi har stor erfaring med brug af data som fx ulykkesdata, trafiktællinger, hastighedsdata, vejdata, svardata fra spørgeundersøgelser osv. Vi bruger programmer såsom Excel, SAS, R mv. til at organisere og bearbejde data.

Trafitec håndterer en række specielle teknikker til dataindsamling, fx formaliseret adfærdsregistrering til beskrivelse af trafikanters adfærd og samspil, konfliktteknik til registrering af ”nærved-ulykker” og eye track til registrering af trafikanters visuelle adfærd. Desuden bruger vi forskellige spørge- og interviewmetoder til afdækning af forståelse, holdninger og oplevelse, fx stated preference spørgeteknik til afsløring af trafikanters præferencer mv.

Vi bruger data

Vi bruger bl.a. data til opstilling af kapacitets-, ulykkes- og tilfredshedsmodeller, hvor specielle teknikker til modellering anvendes. Effektopgørelser, fx sikkerhedseffekter af krydsombygninger, opgøres ud fra vej-, trafik- og ulykkesdata med brug af særlige metoder til at tage højde for skævvridende faktorer som regressionseffekten. Usikkerhederne ved de opstillede modeller, effekter og vurderinger kan beskrives ved brug af andre metoder.

De teknikker og metoder, vi anvender, er under stadig udvikling. Vi er meget bevidste om, at kvaliteten af resultater både afhænger af pålidelige data og valget af metode tilpasset det aktuelle formål.

Relaterede publikationer

Hvad søger du?

Søg