Trafikantadfærd

Trafikantadfærd er en af Trafitecs spidskompetencer

Vi har meget stor erfaring med at registrere, vurdere og spørge ind til trafikanters adfærd og oplevelser i trafikken, og trafikanters forståelse af design og afmærkning af trafikarealer. Vi udfører bl.a. opgaver som:

 • Videobaserede adfærdsstudier
 • Registrering af trafikale forhold i marken
 • Spørgeundersøgelser
 • Eye track – visuel adfærd
 • Trafiktællinger
 • Trafikanters hastighed og placering på vej
 • Samspilsadfærd, uhensigtsmæssig adfærd, konfliktende adfærd mv.
 • Trafikant tilfredshedsundersøgelser
 • Trafikanters forståelse af vejtavler og anden afmærkning
 • Oplevet tilfredshed, tryghed og serviceniveau
 • Kapacitetsvurdering

Adfærdsstudier udføres ofte på stedet eller ud fra videooptagelser. Vi udfører og bruger optagelser fra overvågningskameraer og kameraer påsat droner, lifte, køretøjer, vejudstyr, stativer osv. Optagelser analyseres automatisk af software, af medarbejdere i Trafitec eller hos underleverandører.

Ud fra systematiserede registreringer af adfærd kan vi fx opstille modeller til beskrivelse af kapaciteten på veje, stier og i kryds. Vi gør også brug af tælleudstyr og hastighedsmålinger. Vi undersøger trafikanters hastighedsvalg, og afprøver foranstaltninger til hastighedstilpasning.

Vi er uddannede konfliktteknikobservatører. Ved registrering af trafikforhold på stedet vurderes dårlig samspilsadfærd og ”nærved-ulykker”, hvor trafikanter har kollisionskurs og først i sidste øjeblik undviger hinanden. Vores grundlæggende viden om trafikantgruppers trafikale formåen sætter os i stand til at udføre højt kvalificerede besigtigelser i trafikken, og/eller til at vurdere trafikantadfærden ud fra video.

Trafitec gennemfører spørgeundersøgelser. Vi er erfarne i at opstille spørgeskemaer og interviewrammer. Vi undersøger bl.a. trafikanters forståelse og brug af færdselstavler samt tryghed, oplevelse og holdninger.

Vi bruger eye track til registrering af trafikanters visuelle adfærd. Trafitec er erfarne i at vurdere eye track, herunder distraktion, uopmærksomhed samt synlighed af færdselstavler og afmærkning. Da vi bruger en eye track brille, kan Trafitec registrere og vurdere fx fodgængeres, cyklisters og bilisters visuelle adfærd.

Relaterede publikationer

Trafikantadfærd

Den Nordiske Forklaringsmodel

Når vi som trafikteknikere og -planlæggere forsøger at forstå trafikanters adfærd, støder vi på udfordringer, som er påvirket af vores traditionelle måde at tænke på.

Læs mere

Hvad søger du?

Søg