Fartdæmpning for cykeltrafik ved vejarbejde

af Lene Herrstedt, Thomas Skallebæk Buch og Belinda la Cour Lund

Sammenfatning

Fartdæmpning af trafik forbi vejarbejder er ofte nødvendigt af hensyn til at skabe et sikkert arbejdsmiljø for vejarbejderne, der færdes på og ved vejen mens vejarbejdet pågår. Derfor er der udviklet metoder til fartdæmpning for biltrafik ved vejarbejder på motorveje og andre højklasseveje (se Ref. 1 og 2).

Der er behov for også at udvikle metoder til fartdæmpning for cykeltrafik på steder, hvor cykeltrafikken kører helt tæt op af arbejdsområdet, hvor vejarbejdere færdes.

Derfor har Trafitec i samarbejde med Vejdirektoratet, SafeRoad og GevekoMarkings testet forskellige løsningsforslag til midlertidig fartdæmpning for cykeltrafik. Testprogrammet er gennemført på en 2,2 m bred enkeltrettet cykelsti langs Lundtoftegårdsvej i Lyngby-Taarbæk Kommune samt en 2,0 m bred enkeltrettet cykelsti langs Gladsaxe Ringvej i Gladsaxe Kommune.

Cyklisternes hastigheder er registreret ud fra videooptagelser. Der er registreret hastighed før og efter passage af de forskellige hastighedsdæmpere.

De testede opstillinger til hastighedsdæmpning inkluderer: tre alternative designs med sorte mobile rumleriller, to alternative designs med indsnævring og forsætninger af cykelarealet etableret med brug af N42 tavler, tre alternative designs med præfabrikerede sort/gule bump samt et design med en prototype på en enkelt skridsikker gummimåtte med rumleeffekt.

Alle testdesigns medfører en signifikant reduktion i middelhastigheden efter passage af fartdæmperen.

Resultaterne viser klart, at fartdæmpere med rumleriller/bump reducerer cyklisternes hastighed mere end både den skridsikre gummimåtte og forsætninger udført med N42 tavler. Data tyder på, at de sort/gule præfabrikerede bump er bedre end de sorte mobile rumleriller. En forklaring kan være, at de sort/gule bump er den foranstaltning, der fremstår tydeligst for cyklisterne på afstand, mens cyklisterne ofte først opdager de sorte rumleriller kort før passage. Observationer på stedet tyder på, at farvekombinationen, hvor de sort/gule striber går på tværs af cykelstien, fremstår mindre synlige på afstand set i forhold til, når striberne er placeret på langs med kørselsretningen.

Ved testkørsler over de sorte rumleriller blev det konstateret, at komforten ved passage af rumlerillerne var ringe og stort set ens uanset hastighed. Ved testkørslerne over de gul/sorte præfabrikerede bump, blev det konstateret, at komforten steg i takt med et lavere hastighedsvalg. Dvs. at cyklister, der vælger at nedsætte hastigheden inden passage af bumpene, bliver belønnet med en bedre komfort. Ved passage af den skridsikre gummimåtte var komforten stort set ens uanset hastighedsniveau.

Hvad søger du?

Søg