Hjulpassager af vognbanelinjer

af Lene Herrstedt og Belinda la Cour Lund

Sammenfatning

NMF – det nordiske samarbejdsforum om forskning og udvikling inden for vejudstyr og visuelle forhold i trafikken – har lavet en undersøgelse af omfanget af hjulpassager af vognbanelinjer relateret til hverdagsdøgntrafikken på tre forskellige vejtyper: ”2+1” veje, 2-sporede veje i åbent land samt 4-sporede motorveje i åbent land (2 spor i hver retning). Undersøgelsen er udført af Trafitec i 2018.

Resultaterne vil indgå i grundlaget for fastsættelse af P-klasser i forbindelse med det nordiske certifikationssystem for vejafmærkningsmaterialer.

For hver af de tre vejtyper er der udpeget egnede observationsstrækninger af længder på 800-1100 m. Det blev tilstræbt at udpege strækninger med relativ høj trafikbelastning i morgenmyldretiden. Samtidig var det et krav, at der var en aktiv permanent tællestation på eller nær ved strækningen, og at strækningerne var tilstrækkelig observerbare ud fra videooptagelser med drone fra en højde på omkring 40 meter. 

Ud fra videooptagelser på fem observationsstrækninger i dagtimerne mellem kl. 06:00 og 18:00 på hverdage, er der foretaget en registrering af vognbaneskift (bilpassager af vognbanelinjerne). Antallet af vognbaneskift er opgjort i 15-minutters intervaller og relateret til samtidige trafiktællinger på de udvalgte observationsstrækninger.

Ud fra registreringerne af hjulpassager, trafiktællingerne og vejlængderne, er antallet af hjulpassager pr. vejstribe pr. år beregnet. Ud fra beregningsresultaterne    kan der foretages en vurdering af kravet til P-klasser relateret til de fastlagte tabelværdier i ”Nordic certification system for road markings materials, version 4: 2017” (se bilag 1).

Resultaterne af registreringerne og den efterfølgende analyse er beskrevet for de enkelte observationsstrækninger hver for sig i kapitel 4.

Hvad søger du?

Søg