Annullering af vejtavler og brug af GPS

af Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund og Puk Kristine Andersson

Sammenfatning og konklusion

Som en del af Vejdirektoratets projekt om Annullering af Vejtavler er der lavet en undersøgelse af trafikanternes forståelse og adfærd i forbindelse med brug af GPS ved lukning af motorvejsrampe med midlertidig afmærkning.

Brug af navigationsudstyr (GPS) til at finde vej er i dag meget udbredt blandt bilister, og GPS er for det meste en god support for bilisterne til at finde vej, under forudsætning af, at GPS-udstyret er opdateret. Men selv med opdateret GPS-udstyr, kan der, f.eks. i forbindelse med vejarbejde, opstå situationer, hvor der er modstrid mellem GPS-informationerne og de aktuelle vejvisningsinformationer. I denne delundersøgelse er der fokuseret på, hvordan bilisterne reagerer i sådanne situationer. 

Forsøget er udført på Holbækmotorvejen, hvor frakørselsrampe <15> ved Gevninge blev afspærret på grund af vejarbejde på rampen. Der blev etableret en midlertidig afmærkning på strækningen (annullerede vejvisningstavler, midlertidige informationstavler og N42 afspærring af rampen).

Den afmærkede testrute starter ca. 1000 m før frakørsel <16> Kr. Sonnerup og fortsætter mod øst forbi frakørsel <15> Gevninge og videre til frakørsel <14> Roskilde, hvor der køres fra motorvejen og via en rundkørsel køres tilbage til motorvejen i vestgående retning.

Hele den afmærkede testrute blev videofilmet ved gennemkørsler med brug af GPS. Videooptagelserne blev efterfølgende redigeret og sammenklippet til en præsentationsvideo med indlagt tale. Præsentationsvideoen viser vejen med den midlertidige afmærkning sammen med den aktuelle GPS-visning under hele gennemkørslen. Videoen er efterfølgende præsenteret for en række svarpaneler, der har besvaret en række spørgsmål relateret til den viste video af gennemkørslen med GPS. 

 

Resultaterne af undersøgelsen viser: 

Der er tilsyneladende ikke de store problemer med at forstå de annullerede vejtavler til trods for, at dækningsbåndene hang slappe som guirlander over tavlerne.

Når en frakørselsrampe skal lukkes, er det nødvendigt at etablere en fysisk synlig afspærring med N42 tavler for at sikre, at alle forstår, at frakørslen er spærret. Det er ikke tilstrækkeligt at informere herom på vejtavlerne. Uden synlig fysisk afspærring vil der tilsyneladende altid være nogle bilister, der vælger at køre fra (spørgsmål 2 og 5).

I situationen hvor bilisterne opfordres til at benytte frakørslen FØR den lukkede rampe, tyder svarene på, at trafikanterne ikke i tilstrækkelig grad forstår den samlede information om at benytte frakørsel <16>, der ligger FØR den afspærrede frakørsel <15>.  Det kan måske for nogle være vanskeligt at opfatte informationen, på grund af nummereringen, hvor frakørsel <16> kommer før frakørsel <15> (som er spærret). Men der kan også for nogle være tale om et bevidst fravalg, der evt. beror på, at man ønsker at køre hen til den planlagte frakørsel for lige at se, hvordan den aktuelle situation er, før man beslutter sig for en alternativ rute frem til målet (spørgsmål 3).   

I situationen, hvor bilisterne opfordres til at bruge frakørslen EFTER den lukkede rampe, tyder svarene på, at stort set alle har forstået budskabet og vil rette sig efter det (spørgsmål 4).

I relation til situationen – hvor vejtavlerne informerer om, at rampen er lukket samtidig med at GPS’en i modstrid hermed fortæller, at bilisten skal køre fra ved rampen – svarer 80 % af bilisterne, at vejtavlerne er en god hjælp for dem til at finde vej til Gevninge. Kun knapt 1/3 svarer, at GPS’en var en god hjælp (spørgsmål 6, 7 og 8).

Samlet set er det 90% af respondenterne, der bruger GPS. Cirka 1/3 bruger som regel GPS, når de kører bil og 60% bruger GPS en gang imellem. Der er ikke noget her, der tyder på, at de ældre bilister bruger GPS i mindre grad end bilister i almindelighed (spørgsmål 9).

GPS på mobiltelefonen (Google) er samlet set den hyppigst anvendte type af navigationsudstyr til bilkørsel. GPS på mobiltelefonen er den foretrukne GPS-type blandt de unge. Omvendt ser det ud for GPS-typerne Garmin/TomTom, som synes at være de mest anvendte GPS-typer for de lidt ældre aldersgrupper (spørgsmål 10).

I en rundkørsel hvor vejtavlerne viser, at bilisten skal vælge frakørsel C og GPS’en i modstrid hermed viser, at bilisten skal vælge frakørsel B, svarer 2/3 at de vil følge vejvisningen på vejskiltene, mens 1/3 vil følge GPS’ens vejvisning. De, der vælger at følge GPS’ens vejvisning og køre ud ved B er fordelt på alle aldersgrupper, men der er en større andel af de unge, der vælger det, sammenlignet med de andre aldersgrupper. For de der er i aldersgruppen 50+, vælger langt de fleste (86%) at følge skiltenes vejvisning og køre ud ved C (spørgsmål 14).

Hvad søger du?

Søg