Vejtekniske foranstaltninger til terrorsikring

af Søren Underlien Jensen

Sammenfatning

Køretøjsangreb er et af flere angrebsscenarier, der benyttes af terrorister. Indenfor de senere år er flere køretøjsangreb blevet udført. Risikoen for et større køretøjsangreb er dog beskeden i Danmark, men der kan selv på kort sigt forekomme angreb. Det kan derfor være relevant at opsætte beskyttende tiltag, der kan bremse eller standse et køretøjsangreb på lokaliteter, hvor mange mennesker færdes.

Nærværende inspirationskatalog giver et indblik i, hvordan man fysisk kan terrorsikre en lokalitet. Der er givet en række eksempler på foranstaltninger både hvilke typer der findes og helt konkrete udførte tiltag. Inspirationskataloget ser også på planlægningen af den fysiske terrorsikring, herunder risikovurdering, sikkerhedsstrategi, sikkerhedsprincipper, samt retningslinjer for trafikregulering og sikkerhedsdesign.

Kataloget er i høj grad inspireret af flere vejledninger fra danske PET (Politiets Efterretningstjeneste) og det britiske CPNI (Centre for the Protection of National Infrastructure). Det anbefales i et videre arbejde med en håndbog for fysisk terrorsikring at forholde sig til vejledninger fra bl.a. PET og CPNI, men også fra flere andre organisationer nævnt i nærværende inspirationskatalog.

Det er også vigtigt at forholde sig til testmetoder af foranstaltninger og brug af certificerede produkter. I kataloget er der oplyst bl.a. relevante dimensioner på foranstaltninger og givet en begrænset indsigt i produkter og installation. Disse tekniske forhold forekommer vigtige at medtage i en håndbog, selvom traditionen i Europa er delvist at ”hemmeligholde” sådanne tekniske oplysninger.

Hvad søger du?

Søg