Evaluering af anlægsarbejder

af Puk Kristine Andersson og Poul Greibe

Forord

I perioden mellem 2012 og 2017 er fire motorvejsstrækninger blevet udvidet med yderligere ét spor i hver køreretning. De fire udvidelsesprojekter er:

  • M40, Fynske Motorvej mellem Nr. Åby og Middelfart
  • M60, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle
  • M14, Helsingørmotorvejen mellem Gl. Holte og Hørsholm S samt
  • M10, Køge Bugt Motorvejen, Etape 1 mellem Greve S og Solrød S samt Etape 2 mellem Solrød S og Køge V

 

De fire motorvejsudvidelser adskiller sig fra hinanden på en række områder; det gælder bl.a. i relation til anlægslogistik/trafikafvikling, sporkonfiguration samt brugen af ITS under anlægsarbejdet.

I tilknytning til hvert af de fire projekter er der gennemført et evalueringsprogram. Programmet dækker bl.a. evaluering af de trafikale, sikkerhedsmæssige og adfærdsmæssige effekter under anlægsarbejdet. Evalueringerne er forsøgt koordineret således, at effekterne på en række trafikale og adfærdsmæssige parametre, relateret til forskellige trafiksituationer, kan sammenholdes på tværs af de fire projekter.

Evalueringsprogrammerne er gennemført af Trafitec, Tetraplan og ÅFHH i samarbejde med Vejdirektoratet.

Til hvert af de fire evalueringsprogrammer har der været knyttet en evalueringsgruppe sammensat af repræsentanter fra Vejdirektoratet, herunder, medarbejdere i Trafikteamet, Trafikafvikling, Trafikledelse og T.I.C. Evalueringsgruppens formål var at give konstruktiv kritik af de gennemførte analyser og udarbejdede evalueringsnotater. Desuden, undervejs i anlægsforløbene, at indgive ønsker om nye/opståede forhold, der kunne være relevante at se nærmere på. Yderligere skulle evalueringsgruppen løbende holdes underrettet og opdateret omkring ulykker, hændelser, trafikafvikling mv. på anlægsstrækningerne.

Trafitec har af Vejdirektoratet fået til opgave at sammenfatte resultaterne på tværs af de fire evalueringer. Sammenfatningen på tværs skal medvirke til et større vidensgrundlag for valg af løsninger, herunder anlægslogistik, afmærkning, brug af ITS mv., i fremtidige anlægsprojekter. Nærværende notat er resultatet heraf.

Hvad søger du?

Søg