Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje

af Lene Herrstedt

Resumé

Testede eksempler fra ind- og udland

Kataloget indeholder en præsentation af en række eksempler på afprøvede virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje.

For hvert eksempel gives en kort beskrivelse af virkemidlet samt en kort opsamling af evalueringsresultater og erfaringer med brugen heraf.

Kataloget er tænkt som en dynamisk oversigt af virkemidler, hvor der kan tilføjes nye eksempler og evt. ny viden om de eksisterende eksempler, efterhånden som der fremkommer ny evalueringsdokumentation.

Den første udgave fra december 2014 inkluderede alene testede danske eksempler. Denne opdaterede udgave af kataloget inkluderer både danske og udenlandske eksempler.

Kataloget er en del af projektet ”IDÉ-Udvikling af brugbare metoder til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje”, som Vejdirektoratet har gennemført i perioden 2011 – 2016.

Hvad søger du?

Søg