Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporet MV – Del 2

af Thomas Skallebæk Buch og Belinda la Cour Lund

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporet motorveje

Del 2 – Trafikantadfærd ved test af 5 afmærkningskoncepter

Resumé

Undersøgelse af i alt 5 afmærkningskoncepter ved vejarbejde på 4-sporet motorvej. Testen består af 4 opstillinger med kørende vejarbejde i venstre spor, hvor forskellige udgaver af forvarsling afprøves. Desuden testes 1 opstilling med vejarbejde i højre spor. Denne opstilling sammenlignes med en anden opstilling, der blev testet i en tidligere undersøgelse (Del 1).

Hensigten er at sammenligne, hvordan de forskellige udgaver af afmærkningskoncepter påvirker trafikantadfærden med hensyn til trafiksikkerhed og afvikling. Notatet skal dermed være med til at danne grundlag for udformning af standardafmærkning ved forskellige typer af vejarbejde.

Undersøgelsen bygger på 1) spoledata fra 5 målesnit frem mod og gennem testopstillingerne og 2) videoobservationer.

Spoledata anvendes til at vurdere sporbenyttelse og gennemkørselshastigheder.

Videoobservationer benyttes til at vurdere situationer med konfliktende adfærd frem mod og gennem indsnævring. Derudover benyttes videomaterialet også til at opgøre omfanget af sene vognbaneskift frem mod indsnævring til ét spor.

Hvad søger du?

Søg