Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger – Motorvejsnettet

af Søren Underlien Jensen

Resumé

Rapporten beskriver uheldsmodeller for motorvejsnettet. Med grundmodeller for motorvejs-, frakørselsflette- og tilkørselsflettestrækninger samt fra- og tilkørselsramper kan antallet af personskade-, materielskade- og ekstrauheld og antallet af dræbte, alvorlige og lette skader beregnes for specifikke varianter af de fem strækningstyper. Modellerne kræver oplysninger om trafikmængde og strækningslængde for, at beregninger kan udføres.

Der er opstillet sikkerhedsfaktorer for forskellige ændringer af udformningen og reguleringen af de fem strækningstyper. Ved kombineret brug af grundmodeller og sikkerhedsfaktorer kan antallet af uheld og personskader estimeres for de fleste eksisterende udformninger og reguleringer af de fem strækningstyper i Danmark.

For øvrige motorvejsflettestrækninger, sideanlæg og øvrige ramper er der opstillet basismodeller, der kan beregne antallet af uheld og personskader på disse typer af strækninger. Igen kræves kun oplysninger om trafikmængde og strækningslængde for at udføre beregninger. Basismodeller er baseret på alle eksisterende udformninger og reguleringer af disse strækningstyper. Derfor kan basismodellerne ikke beskrive sikkerheden for en specifik variant af en strækningstype, og basismodeller kan derfor ikke bruges til at belyse, hvad der sker, hvis designet af en strækning ændres.

Hvad søger du?

Søg