Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

af Lene Herrstedt og Belinda la Cour Lund

Indledning

Vejdirektoratet har gennem en årrække gennemført en række tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler, budskaber og anden afmærkning. Testene omfatter nye tavler/symboler/budskaber/afmærkninger inden de sættes i produktion og implementeres, men også eksisterende tavler/symboler/budskaber/ afmærkning, hvortil der er rejst spørgsmål om trafikantforståelsen.

Denne rapport indeholder en beskrivelse af og resultaterne fra den seneste test, som er gennemført i slutningen af 2014. Testen er udført af Trafitec med brug af Survey Sample International (SSI) som leverandør af internetplatform.

Formål

Formålet med testen 2014 har været for det første at afprøve trafikanternes forståelse af udvalgte nye færdselstavler/budskaber. For det andet at teste trafikantforståelsen af udvalgte eksisterende former for afmærkning og udvalgte færdselstavler inklusiv tilhørende undertavler med varierende kompleksitet i det samlede budskab. 

Testens indhold

Testen 2014 indeholder i alt 33 visninger med dertil hørende 54 spørgsmål.

De testede eksempler indeholder:

 • Hastighedstavler
 • Parkeringstavler med tilhørende undertavler
 • Standsningsforbudstavler med tilhørende undertavler
 • Parkering forbudt for cyklister/lille knallert
 • Cykelgade
 • Tilladt højresving for rødt lys for cyklister/lille knallert
 • Lyssignaler til højre/venstre for cykelsti
 • Tavler til regulering af overhalingsadfærd
 • Spærreflade i signalreguleret kryds
 • Piludformning på diagramorienteringstavler
 • Trekantsafmærkning for ophør af parkering
 • Gågade
 • Oplysningstavler ved sporbortfald

Hvad søger du?

Søg