Oversigt i rundkørsler – Simulatorforsøg – Del 1

af Belinda la Cour Lund og Lene Herrstedt

Indledning

Vejdirektoratet har igangsat en undersøgelse, der skal danne baggrund for en vurdering af hvorvidt gældende regler for oversigtsarealer i rundkørsler er tidssvarende eller om der er behov for en revurdering. Undersøgelsen er udført som et køresimulatorforsøg med brug af eyetracker til registrering af øjenbevægelser.

Undersøgelsen er planlagt og gennemført af Trafitec, som også har udarbejdet nærværende rapport. Simulatorkørslerne er foretaget i samarbejde med forskningscenteret SINTEF ved NTNU i Trondheim. 

Baggrund og formål

Uheldsstatistikken har gennem en årrække vist, at anlæg af rundkørsler generelt har en god trafiksikkerhedseffekt, specielt for motorkøretøjer. Effekten for cyklister er ikke nær så gunstig. Hovedparten af de uheld, der sker mellem bilister og cyklister i rundkørsler, sker mellem cirkulerende cyklister og bilister på vej ind i eller ud af rundkørslen. En række danske studier har gennem en årrække søgt at komme nærmere svaret på, præcis hvorfor disse uheld sker. Resultaterne fra disse studier peger på en række forhold, som kan have betydning.[2] Der er dog fortsat brug for undersøgelser, der kan bidrage med ny viden om, hvorfor disse uheld sker, og hvordan man i fremtiden kan minimere antallet af denne type uheld.

Vejdirektoratet har på den baggrund lavet en undersøgelse af bilisters samspilsadfærd overfor cyklister i rundkørsler.

Formålet har været at undersøge samspilsadfærden mellem cyklister og bilister i relation til rundkørslers udformning med henblik på at forbedre trafiksikkerheden for cyklister og herudfra at revurdere vejreglerne for udformning af rundkørsler.

Hvad søger du?

Søg