Nyttige værktøjer til ulykkesbelastede steder

af Hugo Højgaard, Poul Greibe og Søren Underlien Jensen

Baggrund

Trafiksikkerheden i Danmark er generelt god, når vi sammenligner os med mange andre lande. Udviklingen har de senere år været gunstig, og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken er i dag historisk lav. At det er gået godt, skyldes bl.a. tiltag hos vejbestyrelserne, som har bidraget til forbedret trafiksikkerhed. Systematisk ulykkesbekæmpelse, hvor man ved hjælp af vejtekniske foranstaltninger udbedrer steder med mange ulykker, har været et vigtigt tiltag mange steder. Vejdirektoratet, amter og flere kommuner udfører systematisk ulykkesbekæmpelse ved at ombygge ulykkesbelastede kryds og strækninger. Der er dog stadig mulighed for at øge og forbedre denne indsats. For at styrke arbejdet med systematisk ulykkesbekæmpelse publiceres i foråret ”Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse”. I guiden beskrives, hvordan en vejbestyrelse kan arbejde med systematisk ulykkesbekæmpelse med udgangspunkt i to nye Internet-baserede værktøjer: Kvadratnet og Temakort. De nye værktøjer er yderst anvendelige for alle vejbestyrelser, men især for kommuner vil værktøjerne gøre arbejdet med systematisk ulykkesbekæmpelse nemmere.

Hvad søger du?

Søg