Cykelstiers sikkerhedseffekt og uheldsevalueringer

af Søren Underlien Jensen

Afslutning

Aalborg Universitets undersøgelse er voldsomt fejlhæftet og konklusionen misvisende. Undersøgelsen inkluderer kun ca. 40% af de personskadeuheld, som er sket på de undersøgte vejstrækninger, i de aktuelle før- og efter-perioder. Nærværende artikel dokumenterer på baggrund af den korrekte uheldsforekomst, at der ikke er belæg for at påstå, at anlæg af cykelstier øger antallet af personskadeuheld. Bedste vurdering på en effekt er en stigning i personskadeuheld på ca. 5%, men denne effekt er ikke statistisk signifikant. Med 95%’s sandsynlighed ligger sikkerhedseffekten af anlæg af cykelstier et sted i mellem et fald i personskadeuheld på op til 9% og en stigning på op til 22%. Set i forhold til undersøgelsen af cykelstiers sikkerhedseffekt fra 1985 [7], hvor man fandt en signifikant stigning i personskadeuheld på ca. 25%, kan man med rette spørge: Hvorfor var sikkerhedseffekten af anlæg af cykelstier i 1990’erne bedre end i årene 1978-1981? Skyldes det et andet design eller langt færre knallerter? Spændende spørgsmål vi desværre ikke kan give svar på i dag. 36 DANSK VEJTIDSSKRIFT MARTS 2006 I Cykelviden blev anlæg af de selv samme cykelstier beskrevet til at give en reduktion i personskadeuheld på ca. 5% [8]. Dette var beklageligvis en fejl, der opstod, fordi der blev benyttet de beregnede korrektionsfaktorer fra Aalborg Universitets undersøgelse [9]. Disse korrektionsfaktorer var desværre også fejlbehæftet. Nærværende artikel er derfor baseret på de oprindelige uheldstal fra kontrolgruppen, der skulle være rigtige. Uheldsevalueringer er ikke nogen nem sag. I artiklen har jeg forsøgt at illustrere, at måden at trække uheld ud på samt metodevalg kan være afgørende for konklusionerne. Endelig må man sige, at bag enhver sikkerhedseffekt kan der gemme sig en væsentlig viden, der er værd at fremhæve i ens konklusioner. Denne artikel har langt fra vist alt, hvad der er værd at vide om cykelstiers sikkerhedseffekt, f.eks. hvem der kommer til skade og hvorfor, og om dødstallet stiger eller falder. Det kunne være rart at vide. Der er også behov for analyser af betydningen af cykelstiens design for sikkerhedseffekten.

Hvad søger du?

Søg