Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau på vejstrækninger – Brugervejledning

af Søren Underlien Jensen

Indledning

Denne vejledning beskriver en metode til systematisk opgørelse af fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau på vejstrækninger via brug af et edb-værktøj. Metodens primære resultat er en beskrivelse af, hvor (u)tilfredse fodgængere og cyklister er med forholdene, når de færdes langs veje. Beskrivelsen oversættes efterfølgende til et serviceniveau, der er baseret på et entydigt karaktersystem. Derved kan det oplevede serviceniveau sammenlignes for forskellige veje.

Hvad søger du?

Søg