Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

af Poul Greibe

Indledning

Baggrund

Serviceniveauet for motorvejs til- og frakørsler beskrives ved en beregnet middelhastighed og en beregnet densitet for biler i til- og frakørslens influensområde.

Middelhastighed og densitet bestemmes ud fra empiriske modeller, hvor trafikintensitet og fri hastighed på de gennemgående motorvejsspor og ramper indgår sammen med længden af accelerations- eller decelerationsstrækningen ved rampen.

De empiriske modeller er beskrevet i Kapacitet og Serviceniveau [1] og er baseret på den amerikanske Highway Capacity Manual (HCM) [2].

Formål

Som nævnt før, er det amerikanske modeller der ligger til grund for beregning af serviceniveau ved til- og frakørsler på motorveje. Formålet med denne undersøgelse er:

  • på grundlag af målinger ved danske til- og frakørsler at vurdere disse modeller til bestemmelse af middelhastighed og densitet i til- eller frakørsels influensområde og dermed vurdere serviceniveauet.
  • eventuelt at antyde ændringer som kunne få modellerne til bedre at afspejle trafikafviklingen under danske forhold.
Modellerne ønskes vurderet for både 4 oh 6-sporede motorveje.

I forbindelse med 6-sporede motorveje ønskes endvidere en vurdering af de beregningsmetoder der er beskrevet i [1] og [2] til vurdering af trafik i de to højre kørespor (spor 1 og 2).

Hvad søger du?

Søg