Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse

af Poul Greibe & Søren Underlien Jensen 

Introduktion

Ved ulykkesbekæmpelse forstås, at man ved hjælp af vejtekniske foranstaltninger prøver at bekæmpe ulykkerne, så de ikke sker igen på samme lokalitet. Et eksempel på ulykkesbekæmpelse er sortpletarbejdet. Ulykkesforebyggelse forstås bredere, idet man bekæmper ulykkernes opståen ud fra en generel viden om, ”hvad der virker”. Det indbefatter alle typer tiltag såsom kampagner, vejtekniske foranstaltninger og politikontrol, og kan også foregå på lokaliteter, hvor der ikke er sket ulykker. Et eksempel på ulykkesforebyggelse er trafiksikkerhedsrevision.

Denne publikation omhandler systematisk ulykkesbekæmpelse og fokuserer især på udpegning af ulykkesbelastede lokaliteter og beskrivelse af ulykkesproblemer.

Dette er nogle af de første trin i den systematiske ulykkesbekæmpelse.

Hvad søger du?

Søg