Lysgener ved vejarbejde om natten

af Lene Herrstedt og Per Bruun Madsen

Baggrund

For at undgå at gribe ind i den kraftige trafik om dagen udføres vejarbejder i stigende omfang i de trafiksvage timer om natten.

Udover den øvrige midlertidige afmærkning benyttes der gule blinksignaler i form af opmærksomhedsblink på vejtavler, løbelys, blink på spærrebomme, blinkende kryds og pile på  arbejdskøretøjer samt lysbroer eller roterende blink på køretøjer.

Selv om de fleste typer af gule blinksignaler har to niveauer – et for dagslys og et for nat – er lyset fra de gule blinksignaler ofte utilstrækkelige om dagen eller for kraftige om natten.

Vejarbejdet kræver i nogle tilfælde etablering af en midlertidig arbejdspladsbelysning ved brug af projektører, som placeres mere eller mindre hensigtsmæssigt i forhold til trafikken og belysningsopgaven, og det er ikke altid tilstrækkeligt afskærmet.

Disse forhold gør, at vejarbejder om natten ofte sætter trafikanterne i en kompleks situation med hensyn til at finde vej gennem en midlertidig afmærkning.

Vejbelægninger er ofte våde eller fugtige om natten, især i vinterhalvåret. Det øger vejbelægningernes spejlingsgrad, så blinksignaler, projektører og lysreklamer – og lygter på andre køretøjer – optræder både direkte og indirekte ved spejlinger. Spejlingerne kan skjule afmærkningen på kørebanen, skjule afmærkningens farve, bidrage til blænding, og øge den visuelle kompleksitet.

Projektets overordnede formål er at undersøge, om og hvordan sådanne forskellige lysgener, som forårsages af de enkelte elementer – gule blinksignaler, projektører, lysreklamer og spejlinger – og af den samlede kompleksitet – påvirker trafikanterne.

Arbejdet er udført af et projektteam  med deltagelse fra Vejdirektoratet, Trafitec, Delta, Daluiso og Nissen

Undersøgelsen er gennemført i 3 trin:

TRIN 1 – Pilottest på Nordvej

Indledningsvis blev enkeltelementer i forskelligt afmærkningsudstyr afprøvet med hensyn til lysstyrke, blink frekvenser og hastighed på løbelys. De indledende pilottests foregik i mørke og blev udført af et ekspertteam på 8 personer. Det foregik primo september på Nordvej ved Danmarks tekniske Universitet i Lyngby. På baggrund af disse indledende pilottests er der valgt en række variationer til brug for trin 2.

TRIN 2 – Forsøgsopstillinger på lukket bane

I undersøgelsens andet trin blev hele afmærkningsstrækninger med pile på tavlevogne og afmærkede overføringsforløb opstillet og afprøvet i mørke med belysning fra billygter. Det foregår medio september på lukket bane på Flyvestation Værløse.

Testene blev udført både som en stationær og dynamisk test. Det betyder, at et ekspertpanel vurderede afmærkningen dels fra udvalgte faste positioner og dels ved gennemkørsler af hele strækningen. Resultaterne af trin 2 er opsummeret i et arbejdsnotat (reference 3). 

TRIN 3 – Forsøg med testbilister på motorvej med vejarbejde

Det sidste trin indeholder testkørsler i mørke med en række testbilister på en motorvej i forbindelse med afmærkning af vejarbejde med trafikoverledning. Det foregik på motorvej E47 mellem Herfølge og Køge. Delundersøgelsen vedrører trafikanters oplevede serviceniveau af den etablerede afmærkning med lyspile på tavlevogne og gule lamper i forbindelse med afmærkning ved trafikoverledningen.

Nærværende notat beskriver indholdet og resultaterne af trin 3.

Hvad søger du?

Søg