Evaluering af ITS på den inderste del af Helsingørmotorvejen

af Per Bruun Madsen

Resumé og konklusioner

Vejdirektoratet har i samarbejde med Københavns Kommune etableret et ITS-system på den inderste del af Helsingørmotorvejen. ITS-systemet omfatter de sydgående spor mellem Vangede og Ryparken.​

Etablering af ITS-system på den inderste del af Helsingørmotorvejen har til formål at forbedre trafiksikkerheden, øge fremkommeligheden og forbedre informationen til trafikanterne. Der er hovedsagelig lagt vægt på trafiksikkerhed.

ITS-systemet har været i aktiv brug siden december 2012.

I forhold til ITS systemet har spørgekortundersøgelsen til formål at afdække trafikanternes tilfredshed, trafikanternes vurdering af informationernes relevans, trafikanternes adfærd og systemets funktionalitet. Dette gælder både mht. trafikregulering og trafikantinformation fra tavler.

I forhold til brugerundersøgelsen blandt trafikanterne på den inderste del af Helsingørmotorvejen har Vejdirektoratets opstillet to succeskriterier:

 1. 70 % af trafikanterne tilkendegiver, at de er tilfredse med ITS systemet
 2. 70 % af trafikanterne tilkendegiver, at ITS systemet er relevant og fungerer hensigtsmæssigt

Spørgekortundersøgelsen viser, at:

Rimelighed og reaktion i henhold til variable hastighedstavler

 • 68 % af trafikanterne vurderer de variable hastighedstavler som rimelige eller meget rimelige, mens 16 % vurderer, at tavlerne er urimelige eller meget urimelige.
 • 44 % af trafikanterne kører sjældent hurtigere end hastighedsvisningen, 39 % kører hurtigere, end skiltene viser, men sænker farten, 12 % kører aldrig hurtigere, mens 5 % ikke lader sig påvirke af tavlerne.

Troværdighed og brugbarhed af variable informationstavler

 • 56 % af trafikanterne vurderer troværdigheden af de viste rejsetider som høj eller meget høj, mens 11 % vurderer troværdigheden som lav eller meget lav.
 • 52 % af trafikanterne mener rejsetiderne er brugbare eller meget brugbare, mens 17 % mener, at rejsetiderne ikke er brugbare eller slet ikke brugbare. De trafikanter, som mener, at de viste rejsetider ikke er brugbare eller slet ikke brugbare, begrunder det primært med, at rejsetiderne ikke er relevante, eller at informationen er utroværdig.
 • 88 % af trafikanterne har set køvarslingen i funktion. Blandt disse har 67 % vurderet troværdigheden som høj eller meget høj, mens 13 % af trafikanterne mener, at troværdigheden er lav eller meget lav.
 • 64 % af trafikanterne bliver mere opmærksomme, når køvarslingen er aktiv, og 59 % sætter farten ned. Derimod vælger 5 % at køre videre med uændret hastighed. Det mest normale reaktionsmønster blandt respondenter, når de ser en aktiv køvarsling, er at nedsætte hastigheden og blive mere opmærksom.

Vurdering af glatførevarsling

 • 20 % af trafikanterne har set tavler med aktiv glatførevarsling. Blandt disse vurderer 72 %, at glatførevarslingen passede godt eller meget godt til vejforholdene, mens 1 % vurderer, at glatførevarslingen passede dårlig eller meget dårligt til vejforholdene.

Generel tilfredshed med de variable tavler

 • 74 % af respondenterne er enten tilfredse eller meget tilfredse med de variable tavler, mens 7 % er enten utilfredse eller meget utilfredse.

 Vejdirektoratets succeskriterier

 • Det første succeskriterie, at 70 % af trafikanterne tilkendegiver, at de er tilfredse med ITS systemet, kan der konkluderes direkte på ud fra ovenstående spørgsmål. Succeskriteriet er dermed opfyldt.
 • Det andet succeskriterie, at 70 % af trafikanterne tilkendegiver, at ITS systemet er relevant og fungerer hensigtsmæssigt, spørges der ikke direkte til i undersøgelsen. Besvarelsen er derfor sammensat af svarene i forhold til forskellige ITS funktioner: 
  • 68 % af trafikanterne vurderer de variable hastighedstavler som rimelige eller meget rimelige.
  • 56 % af trafikanterne vurderer troværdigheden af de viste rejsetider som høj eller meget høj.
  • 52 % af trafikanterne mener, at rejsetiderne er brugbare eller meget brugbare.
  • 67 % af trafikanterne vurderer køvarslingens troværdighed som høj eller meget høj.
  • 72 % af trafikanterne mener, at glatførevarslingen passede godt eller meget godt til vejforholdene.

Samlet set synes succeskriteriet ikke at være opfyldt.

Kombinerede spørgsmål

Trafikanternes vurdering af hastighedstavlernes rimelighed, køvarslingens troværdighed og deres generelle tilfredshed med de variable tavler afhænger af, hvor ofte de kører på strækningen. Jo oftere trafikanterne kører på strækningen,

 • desto mere urimelige mener de, at de variable hastighedstavler er.
 • desto lavere vurderer de køvarslingens troværdighed til at være.
 • desto mere utilfredse er de generelt med de variable tavler.

Hvad søger du?

Søg