Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej – Evaluering af Powermoon og N42 korridor

af Poul Greibe, Puk Kristine Andersson og Lene Herrstedt

Sammenfatning og konklusion

I de senere år er antallet af overskridelser af hastighedsgrænser ved vejarbejder vokset til fare og ulempe for trafikanter og for vejarbejdere. På denne baggrund har Vejdirektoratet igangsat et projekt til udvikling og afprøvning af idéer til hastighedsdæmpning på motorveje i forbindelse med vejarbejder.

I 2012 blev der på baggrund heraf udarbejdet et IDÉ-katalog indeholdende forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger (reference 1). En række af idéerne blev testet i efteråret 2012 (reference 3), mens yderligere et par idéer blev testet i foråret 2013. Nærværende notat indeholder evaluering af de idéer til fartdæmpning, som blev testet i foråret 2013.

Test af mobilt arbejdslys i form af Powermoon

Test af powermoon blev gennemført i forbindelse med et nat-vejarbejde på Vestmotorvejen M20, vest for frakørsel <39> Slagelse S ved km 90/0700. I forbindelse med vejarbejdet forlægges den vestgående trafik, fra den nordlige kørebanehalvdel til den sydlige. Der er tale om sammenligning af hastighedsmålinger i forbindelse med tre opstillinger: Opstilling med brug af to stk. powermoon, opstilling ved brug af én powermoon samt opstilling uden brug af powermoon (referenceopstilling).

Resultaterne af testene viser, at powermoon giver en reducerende, men begrænset effekt på trafikanternes hastighed. Gennemsnitshastigheden tæt ved overledningen er i de to testopstillinger med powermoon en anelse lavere end opstillingen uden brug af powermoon.

Test af N42 korridor

Test af N42 korridor blev gennemført i forbindelse med en modificeret DRI-261 opstilling ved et vejarbejde på Skovvejen (Rute 23), hvor antallet af vognbaner reduceres fra 2 til 1.

Testen blev gennemført i to etaper af vejarbejdet:

Etape 1: Ét–sporet strækning uden overledning. Hastighedsbegrænsning 80 km/t på hele strækningen.

Etape 2: Ét-sporet strækning med overledning. Hastighedsbegrænsning 80 km/t i starten af strækningen. Cirka midt på strækningen, før overledningen, nedskiltes hastigheden til 50 km/t.

I tilknytning til begge etaper undersøges trafikanternes hastighed ved to forskellige tætheder (15 m og 7,5 m) for opstilling af N42 tavler i korridoren samt på en referencestrækning.

Resultaterne af forsøgets Etape 1 viser, at de to korridoropstillinger (15 m og 7,5 m) har en reducerende effekt på gennemsnitshastigheden på omkring 4-6 km/t både før, under og efter passage af teststrækningen. Effekten findes både morgen, midt på dagen, om eftermiddagen og i nattetimerne. Om N42 korridorens tæthed er 15 m eller 7,5 m synes ikke at have den store betydning i dagtimerne. I nattetimerne er effekten størst for tætheden på 15 m, i det hastigheden er 2 km/t lavere og 85% fraktilen er 5 km/t lavere umiddelbart før og i korridoren – sammenholdt med korridortætheden på 7,5 m.

Resultaterne af Etape 2 viser, at de to korridoropstillinger har en reducerende effekt på gennemsnitshastigheden på omkring 3-4 km/t i alle målesnit før overledningen – i dagtimerne. Effekten af korridoropstillingerne er knap så stor efter passage af overledningen samt generelt i perioden mellem kl. 23 og 02. Uanset om N42 korridorens tæthed er 15 m eller 7,5 m er gennemsnitshastigheder og 85% fraktiler generelt meget ensartet for korridoropstillingerne i både dag- og nattetimerne. Eneste undtagelse er ved overledningen i snit 4 (se figur 7), hvor 85% fraktilen i nattetimerne ligger 4 km/t lavere for N42_15m opstillingen.

Hvad søger du?

Søg