Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

af Per Bruun Madsen og Kasper Rosenstand

Abstrakt

Trafikdage på Aalborg Universitet

Følgende artikel præsenterer resultaterne fra trafikanttilfredshedsundersøgelser af ITS-systemerne på den Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen.

Formålet er at afdække trafikanternes tilfredshed, trafikanternes vurdering af informationernes relevans, trafikanternes adfærd og systemets funktionalitet.

Metoden er uddeling af 4.000 spørgekort ved udvalgte ramper på både den Nordjyske Motorvej og på Helsingørmotorvejen, hvor trafikanterne lige har gennemkørt ITS-strækningerne. Svarprocenten er på hhv. 27 % og 23 %. Undersøgelserne er gennemført i perioder, hvor der ikke foregik anlægsarbejde på strækningerne.

Resultaterne viser, at 4 ud af 5 trafikanterne generelt er tilfredse med de variable tavler (hastighedstavler og informationstavler med rejsetider og køvarsling m.m.) på begge ITS-strækninger. Blandt trafikanterne på den Nordjyske Motorvej mener kun 3 ud af 5, at troværdigheden af hastighedstavlerne er meget høj eller høj, hvilket trafikanterne hovedsagligt begrunder med stor variation i hastighedsbegrænsningerne over korte strækninger eller, at opdateringen af tavlerne er langsom. Derudover er der identificeret usikkerhed blandt trafikanter vedr. betydningen af hastighederne angivet på de variable tavler.

Hvad angår rejsetidsinformationens troværdighed, vurderer trafikanterne den som relativ lav. Dette er mest udtalt på den Nordjyske Motorvej, hvor kun 57 % mener, at troværdigheden af de aktuelle rejsetider er høj eller meget høj. Dette gælder for 65 % af trafikanterne på Helsingørmotorvejen. Omkring halvdelen af trafikanternes vurderer rejsetiderne som brugbare.

Mere end 3 ud af 4 har set køvarslingen i funktion. Ud af de trafikanter, der har set en aktiv køvarsling, mener 2 ud af 3, at troværdigheden er høj. Mere end 3 ud af 4 mener, at de bliver mere opmærksomme, når køvarslingen er tændt.  75 % af trafikanterne på den Nordjyske Motorvej mener ligeledes, at de sætter farten ned, når de ser køvarslingen, hvorimod det kun gælder for 54 % af trafikanterne på Helsingørmotorvejen. 

Trafikanterne på de to motorvejsstrækninger er meget enige i bedømmelsen af ITS-systemets effekter. 4 ud af 5 vurderer, at de variable tavler har en positiv effekt på trafiksikkerheden og deres egen opmærksomhed. Derimod mener kun 2 ud af 5, at tavlerne har en positiv effekt på fremkommelighed og andre trafikanters adfærd.

Hvad søger du?

Søg