Løsninger for cykeltrafik

af Søren Underlien Jensen

Indledning

Trafitec har af Statens vegvesen fået til opgave at opstille en oversigt og sammenfatning af regler og praksis i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Nederland vedrørende forskellige cykelfaciliteter på strækninger. I oversigten skal indgå oplysninger om vigepligtsforholdene i kryds. Der skal desuden udføres et litteraturstudie om trafiksikkerheden ved de forskellige cykelfaciliteter, hvor sikkerhedsmæssige konsekvenser opdeles på strækninger og kryds. Med cykelfaciliteter tænkes her på fem specifikke typer af faciliteter:

  • Separate stier. Her tænkes på dobbeltrettede stier i eget tracé, der kan anvendes af fodgængere og cyklister enten på et fælles stiareal eller opdelt på cykelsti og fortov. På norsk – separate sykkelveger, engelsk – (segregated) cycle path / trail, tysk – selbständig geführte radweg, og hollandsk – fietsweg.
  • Dobbeltrettet cykelsti. Her tænkes på dobbeltrettede (cykel-)stier langs vej, der kan anvendes af fodgængere og cyklister enten på et fælles stiareal eller opdelt på cykelsti og fortov. ”Langs vej” betyder, at stiens tracé i hovedtræk følger vejens (kørebanens) tracé. Stien er oftest placeret 0-10 m fra kørebanen. Stien er adskilt fra kørebane med kantsten eller skillerabat. På norsk – sykkelveger langs veg, engelsk – dual-way cycle track / path, tysk – (straβenbegleitende) zweirichtung radweg, og hollandsk vrijliggend / tweerichting / weggedeelte fietspad.
  • Enkeltrettet cykelsti. Her tænkes på enkeltrettede cykelstier langs vej, der anvendes af cyklister (ikke fodgængere). Cykelstien er oftest placeret 0-5 m fra kørebanen. Stien er adskilt fra kørebane med kantsten eller skillerabat. Norsk – sykkelsti, engelsk – (one-way) cycle track, tysk – (straβenbegleitende) einrichtung radweg, og hollandsk vrijliggend / aanliggend / eenrichting fietspad.
  • Cykelbane. Her tænkes på enkeltrettede cykelbaner langs vej. Cykelbanen er adskilt fra kørebane med en hvid stribe og afmærket med cykelsymboler. På norsk – sykkelfelt, engelsk – cycle lane, tysk – radfahrstreifen, og hollandsk – fietsstrook.
  • Blandet trafik. Her er cyklister på kørebanen uden specielle faciliteter. På nogle veje kan der dog være afmærkning eller belægning, som påminder om cyklister eller opfordre cyklister til at gøre brug af bestemte dele af kørebanen. På norsk – blandet trafik, engelsk – mixed traffic, tysk – mischverkehr, og hollandsk – gemengd verkeer.

I de fire lande findes en række ”specielle” cykelfaciliteter, som adskiller sig fra ”normal” praksis. Et eksempel er den danske ”cykelstrimmel”, som er en farvet (ofte rød) del af kørebanen uden juridisk betydning, hvilket vil sige, at cyklister ikke har pligt til at bruge cykelstrimlen, og bilister må gerne køre og parkere på strimlen. Den tyske ”schutzstreifen”, engelske ”advisory cycle lane” og hollandske ”suggestiestrook” fungerer juridisk på samme måde, som den danske cykelstrimmel, men er designet anderledes. I Tyskland og Nederland findes samtidig cykelveje, hhv. ”Fahrradstraße” og ”Fietsstraat”, hvor bilister skal tilpasse sig cyklisters hastighed og vige for dem – ligesom bilister skal overfor fodgængere i gågader. Det er forsøgt at tage disse specielle cykelfaciliteter med i oversigten.

Hvad søger du?

Søg