Her er hvad vi fandt

Metodeudvikling

Vejadgange og trafiksikkerhed

Trafitec har for Vejdirektoratet undersøgt sammenhænge mellem vejadgange og trafiksikkerhed. Undersøgelsen er baseret på 1.914 km strækninger af danske statsveje i det åbne land.

Læs mere
Trafikantadfærd

Den Nordiske Forklaringsmodel

Når vi som trafikteknikere og -planlæggere forsøger at forstå trafikanters adfærd, støder vi på udfordringer, som er påvirket af vores traditionelle måde at tænke på.

Læs mere

Hvad søger du?

Søg