Vejadgange og trafiksikkerhed

af Søren Underlien Jensen, Puk Kristine Andersson og Johanne Winther Sall

Resumé

Trafitec har for Vejdirektoratet undersøgt sammenhænge mellem vejadgange og trafiksikkerhed. Undersøgelsen er baseret på 1.914 km strækninger af danske statsveje i det åbne land, eksklusive motortrafikveje og motorveje. På strækningerne findes 17.232 vejadgange fordelt på 11 forskellige typer. I perioden 2010-2019 har politiet registreret 3.147 person- og materielskadeulykker på strækningerne. For hver strækning er der indsamlet en lang række oplysninger, som har dannet baggrund for opstilling af ulykkesmodeller og udarbejdelse af en særlig ulykkesanalyse. Undersøgelsen viser, at fem typer af vejadgange forværrer trafiksikkerheden betydeligt, idet en ny adgang til private fællesveje, andet, landbrugsejendomme, erhverv og tankanlæg i gennemsnit fører til en stigning på 5,0 % i person- og materielskadeulykker på en 1 km lang strækning. Andre typer af vejadgange til flerfamiliehuse, enfamiliehuse og sommerhuse har en beskeden betydning, da den tilsvarende stigning i ulykker kun er 1,4 %. Endelig har adgange til marker, offentlige stier og skove stort set ingen betydning for trafiksikkerheden, da den tilsvarende stigning i ulykker er på 0,0 %. Undersøgelsen kan give anledning til revision af administrationen af vejadgange i vejbestyrelser.

Hvad søger du?

Søg