Her er hvad vi fandt

Metodeudvikling

Brug af gule blinksignaler i midlertidig vejafmærkning ved vejarbejder

ARTIKEL – Selv om de fleste typer af gule blinksignaler har to niveauer – et for dagslys og et for nat – er lyset
fra de gule blinksignaler ofte utilstrækkelige om dagen eller for kraftige om natten. Vejdirektoratet
har i samarbejde med Daluiso, Nissen, DELTA Lys & Optik og Trafitec gennemført en
forsøgsrække med det formål at finde frem til niveauer for lysstyrke og blinkfrekvenser, der er
tilpasset trafikanternes behov og visuelle formåen. Daluiso, Nissen og Multi Afspærring har stillet
udstyr til rådighed for undersøgelserne.

Læs mere
Trafikantadfærd

Aldersgrænse for knallertkørsel

ARTIKEL – Rådet for Sikker Trafik har givet Trafitec til opgave at belyse, hvad ændringer af aldersgrænser for knallertkørsel kan forventes at betyde for trafiksikkerheden.

Læs mere
Metodeudvikling

Afmærkning af vejarbejde om natten

ARTIKEL – Vejarbejde på de danske motorveje forgår ofte om natten, fordi man derved kan undgå at genere trafikafviklingen i dagtimerne, hvor trafikintensiteten er størst. Det stiller særlige krav til afmærkningen.

Læs mere
Trafikantadfærd

Vejen over skinnerne

ARTIKEL – Det er blevet sikrere at krydse jernbaner – meget sikrere. Den primære årsag hertil er effektive bane- og vejtekniske tiltag. Et af disse tiltag, moderniseringer, er evalueret i denne artikel.

Læs mere
Metodeudvikling

Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler

Viden om køretøjers accelerations- og decelerationsværdier er bl.a. vigtige i forbindelse med mikrosimuleringer af vejtrafik, beregninger af trafikafvikling og kapacitet samt ved projektering af vejanlæg (f.eks. rampetilslutninger, accelerationsbaner mm).

Læs mere
Trafikafvikling

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange og kryds viser, at disse vejtekniske tiltag kan give gode sikkerhedsmæssige gevinster. Etablering af stilleveje resulterer i fald på 25-30 procent i uheld og personskader. Signalregulering af 4-benede kryds medfører også fald på 25-30 procent både i kryds, der signalreguleres, og på de veje der fører hen til disse kryds. Signalregulering af fodgængerovergange har tillige medført fald på 25-30 procent i uheld og personskader på de evaluerede vejstrækninger, og er et stærkt undervurderet tiltag til at forbedre trafiksikkerheden.

Læs mere

Hvad søger du?

Søg