Afmærkning af vejarbejde om natten

af Per Bruun Madsen og Lene Herrstedt

Indledning og baggrund

I 2007 fik Vejdirektoratet dispensation til anvendelse af en ny type markeringskegle (N44) i forbindelse med længdeafspærring ved vejarbejde i midterrabat på 4-sporede motorveje. Keglen ønskes anvendt i forbindelse med afmærkning af vejarbejde ved autoværnsarbejde, hvor keglen indgår som en del af den samlede afmærkning. Den nye kegletype forefindes i tre højder: 0,5 m, 0,75 m og 1,0 m. Til afmærkning på motorveje er det versionen på 0,75 m, der ønskes anvendt.  

Markeringskeglen har en reduceret højde på 0,75 m i forhold til standardcylinderen, som er 1,0 m (se figur 1.1). Keglen har en rød fluorescerende overflade og er forsynet med hvid refleksfolie type 3. Desuden er den fastgjort på en stabil fod. Se figur 1.2 samt en større udgave i bilag 1.

Brugen af den nye kegle er begrundet i en forventning om, dels at keglen er mere synlig for trafikanterne om natten og dels, at trafiksikkerheden bliver bedre for vejarbejderne i og med, at de ikke så ofte skal ud på kørebanen for at genrejse væltede markeringsobjekter.

Dispensationen blev givet på betingelse af, at der gennemføres en evaluering af keglen og den samlede afmærkning den indgår i, efter en prøveperiode på ca. 1 år.

Hvad søger du?

Søg