Håndbog i trafiksikkerhed – effekter af vejtekniske virkemidler

af Søren Underlien Jensen, Puk Kristine Andersson og Lene Herrstedt

Baggrund og formål

Håndbog, Trafiksikkerhed, Effekter af vejtekniske virkemidler er en lettilgængelig håndbog for fagfolk, der arbejder med trafiksikkerhed, både i kommuner, Vejdirektoratet og hos rådgivere.

Håndbogen giver en kort indførelse i forskellige sikkerhedsfremmende tiltag, herunder hvilke ulykkesproblemer tiltaget kan løse, hvilke typer af veje tiltaget kan etableres på, samt hvilken virkning tiltaget kan have på antallet af ulykker og personskader.

Håndbogen stiler mod at give et solidt fundament for udarbejdelse af lokale trafiksikkerhedshandlingsplaner, til vurdering af løsningsmuligheder i forbindelse med sortpletprojekter – eller blot som grundlag for vurdering af forskellige sikkerhedsfremmende tiltag.

Håndbogen er udarbejdet på baggrund af den viden, der er beskrevet i ‘Effektkatalog – Viden til bedre trafiksikkerhed’ /1/. Effektkataloget tager udgangspunkt i de forslag til forbedring af trafiksikkerheden, som er beskrevet i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan og Transport og Energiministeriets strategiplan /2,3/.

Vejdirektoratet forventer med tiden at revidere håndbogen og udbygge den med beskrivelser af flere virkemidler.

Hvad søger du?

Søg