Adfærd ved stopstreg. Fire Københavnske bykryds

af Puk Kristine Andersson og Belinda la Cour Lund

Resume

Trafitec har for Københavns Kommune gennemført et studie af bilisters placering ved stop for rødt lys i fire kryds med tilbagetrukket stopstreg.

De fire kryds er: Kildevældsgade/Østerbrogade, Klakvigsgade/Weidekampsgade, Slotsherrensvej/Ålekistevej samt Tomsgårdsvej/Birkedommervej.

I hvert kryds er der på stedet gennemført registreringer/tællinger af antal motorkøretøjer, der ved rødt lys holder bag den tilbagetrukkede stopstreg, stopstregen eller delvist eller helt foran den tilbagetrukkede stopstreg. Hvis motorkøretøjet
holder delvist eller helt foran stopstregen er stopstregen overskredet med hhv. forreste eller begge hjulsæt. Registreringerne er foretaget både i og udenfor myldretiden.

Samlet set

I relation til de fire observerede kryds finder vi, at kryds hvor andelen af observerede omløb uden en bil for rødt er høj, også har en høj andel af omløb, hvor den tilbagetrukne stopstreg overskrides med forreste eller begge hjulpar.

For alle fire kryds er andelen af omløb, hvor stopstregen overskrides med begge hjulpar lav (mellem 1%-6% som gennemsnit for myldretid/udenfor myldretid). Andelen er højst for kryds med en høj andel af omløb uden biler for rødt.

Der er ikke noget der tyder på, at en bil der holder delvist eller helt foran stopstregen i det ene spor, leder bilisten i det tilstødende spor til at køre foran stopstregen.

Hvad søger du?

Søg