Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje

af Lene Herrstedt

Indledning

Dette katalog indeholder en præsentation af en række eksempler på afprøvede/testede virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje.

For hvert eksempel gives en kort beskrivelse af virkemidlet samt en kort opsamling af evalueringsresultater og erfaringer med brugen heraf.

Kataloget er tænkt som en dynamisk oversigt af virkemidler, hvor der kan tilføjes nye eksempler og evt. ny viden om de eksisterende eksempler, efterhånden som der fremkommer ny evalueringsdokumentation.

Kataloget er en del af projektet ”IDE-Udvikling af brugbare metoder til fart-dæmpning ved vejarbejde på motorveje”, som Vejdirektoratet igangsatte i foråret 2011. I reference [1] og [4] gives en kort beskrivelse af baggrund og en oversigt med de forskellige trin i det samlede projekt.

Dette katalog er 1. udgave. Det publiceres kun i elektronisk udgave, da det skal være et dynamisk katalog, der fremover kan opdateres i nye udgaver efter behov.

Hvad søger du?

Søg