Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for landevejsnettet

af Søren Underlien Jensen 

Resumé

Rapporten beskriver uheldsmodeller for landevejsnettet. Med grundmodeller for signalregulerede kryds, rundkørsler, vigepligtsregulerede kryds og strækninger kan antallet af personskade-, materielskade- og ekstrauheld samt antallet af dræbte, alvorlige og lette skader beregnes for specifikke varianter af fire kryds- og strækningstyper. Modellerne kræver oplysninger om trafikmængde og strækningslængde for, at beregninger kan udføres.

Der er opstillet sikkerhedsfaktorer for forskellige ændringer af udformning og regulering af kryds- og strækningstyper. Ved kombineret brug af grundmodeller og sikkerhedsfaktorer kan antallet af uheld og personskader estimeres for mange af de eksisterende udformninger og reguleringer af kryds, rundkørsler og strækninger i det åbne land.

Der er desuden opstillet basismodeller for de fire kryds- og strækningstyper, som er baseret på alle eksisterende udformninger og reguleringer af disse kryds- og strækningstyper. Basismodellerne kan fx anvendes til udpegning af sorte pletter på landevejsnettet.

Hvad søger du?

Søg