Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje – Del 3

af Thomas Skallebæk Buch, Poul Greibe og Belinda la Cour Lund

Resumé

Undersøgelse af i alt 3 testopstillinger med smalle spor ved vejarbejde på 4-sporet motorvej. Hovedformålet med projektet er at undersøge, hvad bredden af venstre spor og den fri sidebredde betyder for motorvejens kapacitet.

Undersøgelsen bygger på 1) spoledata fra 5 målesnit (3 før og 2 efter strækningen med smalle spor) og 2) videoobservationer.

Ved test af smalle spor kører en større andel af trafikanterne i højre spor sammenlignet med ”normalt” tværprofil. Hastighedsgrænsen nedskiltes til 80 km/t frem mod de smalle spor. På strækningen frem mod de smalle spor er trafikanternes gennemsnitshastighed over den skiltede grænse på 80 km/t.

Kapacitetsgrænsen reduceres med ca. 5 % i forhold til ”normal” motorvej ved test af opstillingen med det smalleste venstre spor og mindst fri sidebredde. En forøgelse af såvel den fri sidebredde som bredden af det venstre spor synes at øge vejens kapacitet i forhold til opstillingen med det smalleste venstre spor og mindst fri sidebredde.

Videoobservationer benyttes til at vurdere situationer med konfliktende adfærd frem mod og gennem de smalle spor. Der er observeret få situationer med konfliktende adfærd.

Hvad søger du?

Søg