Uheldsmodeller for rundkørsler – Et studie af 375 rundkørsler i Danmark

af Søren Underlien Jensen

Resumé

Rapporten indeholder uheldsmodeller for rundkørsler i Danmark. Modellerne er negativ binomialt fordelte med en konstant spredningsparameter.

Der er udviklet uheldsmodeller for diverse uheldsarter, uheldstyper, rundkørsler i by- og landzone samt rundkørselstyper kun med den indkørende biltrafikmængde som uafhængig variabel. Uheldsmodeller med uafhængige variable for rundkørselsdesignet er også opstillet.

Uheldsmodeller, hvor uafhængige variable for rundkørselsdesignet indgår, kan typisk forklare omkring 80 % af den systematiske variation i uheldsforekomsten af uheld. Uheldsmodeller, hvor kun biltrafikmængde indgår, kan kun forklare omkring 40 % af den systematiske variation.

Hvad søger du?

Søg