Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

af Lene Herrstedt og Puk Andersson

Indledning

Vejdirektoratet gennemfører med jævne mellemrum efter behov tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler og anden afmærkning. Det er især nye tavler/symboler/afmærkninger, der testes, inden de sættes i produktion. Men også eksisterende tavler/symboler/afmærkninger, hvor der har været rejst spørgsmål om trafikantforståelsen, indgår i testrækken.

Denne rapport beskriver indhold og resultater af Test 2008 – DEL II, som er udført af Trafitec i efteråret 2008.

Formålet med testen er at sikre den bedst mulige forståelse af den afmærkning og de færdselstavler, der anvendes, hvilket er en vigtig forudsætning for trafikanternes brug og nytte heraf og dermed vigtig for trafiksikkerheden. 

Hvad søger du?

Søg