Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler

af Lene Herrstedt og Belinda la Cour Lund

Indledning

Vejdirektoratet har gennem en årrække gennemført en række tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler, budskaber og anden afmærkning. Testene omfatter nye tavler/symboler/budskaber/afmærkninger inden de sættes i produktion og implementeres, men også eksisterende tavler/symboler/budskaber/afmærkning, hvortil der er rejst spørgsmål om trafikantforståelsen.

Denne rapport indeholder en beskrivelse af samt resultaterne fra den seneste test, som er gennemført efterår/vinter 2016. Udvælgelsen af de tavler, der indgår i symboltesten 2016, er foretaget af Vejdirektoratet, og indeholder alene test af eksisterende færdselstavler og symboler.

Hvad søger du?

Søg