Supplerende efterevaluering af Gurrevej

af Belinda la Cour Lund

Indledning

I forbindelse med at Helsingør Kommune i 2003 på forsøgsbasis etablerede en såkaldt ”2-1”-vej på Gurrevej fra Tikøb til Helsingør – er der i 2003 og 2004, foretaget undersøgelser af trafikanternes adfærd i forbindelse med:

  • Bilisters fremkørselsadfærd i krydset Gurrevej/Smedebakken/Ørsholtvej
  • Bilisters mødeadfærd på fri strækning med hastighedsbegrænsning på hhv. 40, 50 og 60 km/t
  • Bilisters køreadfærd ved møde i fartdæmperne
  • Bilisters adfærd på overgangsstrækninger mellem ”2-1”-vej og almindelig afmærkning
    med midterstribe

I forbindelse med at Helsingør Kommune i 2003 på forsøgsbasis etablerede en såkaldt ”2-1”-vej på Gurrevej fra Tikøb til Helsingør – er der i 2003 og 2004, foretaget undersøgelser af trafikanternes adfærd i forbindelse med:

  • Bilisters fremkørselsadfærd i krydset Gurrevej/Smedebakken/Ørsholtvej
  • Bilisters mødeadfærd på fri strækning med hastighedsbegrænsning på hhv. 40, 50 og 60 km/t
  • Bilisters køreadfærd ved møde i fartdæmperne
  • Bilisters adfærd på overgangsstrækninger mellem ”2-1”-vej og almindelig afmærkning med midterstribe

 For at undersøge hvorvidt trafikanternes adfærd stadig er den samme 2½ år efter etablering af ‘2-1’ vejen, er der i maj 2006 foretaget en mindre adfærdsundersøgelse af bilisternes mødeadfærd på de samme tre strækninger som tidligere er undersøgt (efterfølgende benævnt Efter/efter).

Hvad søger du?

Søg