Blinkende fodgængersignaler – Et litteraturstudie

af Belinda la Cour Lund

Indledning

Dette notat indeholder et litteraturstudie om blinkende fodgængersignaler. Hovedformålet med studiet er, at indsamle viden om hvilke regler og erfaringer der er gjort i forbindelse med etablering af blinkede fodgængersignaler i udlandet. Resultatet af undersøgelsen skal benyttes som input til, hvilke regler der skal gælde for indførelsen af blinkende grønne fodgængersignaler i Danmark.

Notatet indledes med resuméer af de læste litteraturer, herefter følger en sammenfatning af hovedresultaterne fra litteraturstudiet samt forslag til hvilke krav der skal lægge til grund for brugen af blinkende grønne signaler i Danmark.

Størstedelen af litteraturen er fundet via Vejdirektoratets biblioteksdatabase, relevante opslagsværker samt læste litteraturers referencelister.

Hvad søger du?

Søg