Nedtællingssignaler for fodgængere – Supplerende evaluering

af Belinda la Cour Lund

Introduktion

I forbindelse med at Københavns Kommune har etableret nedtællingssignaler i fem signalregulerede kryds foretog Trafitec i 2005 en videobaseret undersøgelse af fodgængernes adfærd før og efter etablering af nedtællingssignalet i de fem kryds. Resultaterne fra undersøgelsen blev efterfølgende afrapporteret i rapporten ” Nedtællingssignaler for fodgængere – Gennemførelse af før-efter undersøgelse, december 2005”. For at belyse hvorvidt fodgængeradfærden har ændret sig i det forløbne år, er der lavet en mindre supplerende adfærdsundersøgelse i to af de fem kryds.

Hvad søger du?

Søg