Svendborg Sikker Cykelby

af Søren Underlien Jensen og Klaus Johannessen

Introduktion

Trafikpuljeprojektet Svendborg Sikker Cykelby blev afviklet i årene 1995-1999, dog med få aktiviteter efter 1999. Projektets budget på 12 mio. kr. blev finansieret af Vejdirektoratet og Svendborg Kommune, der hver betalte halvdelen. Projektets mål var: 

A) Trafiksikkerhed: Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister pr. år skal nedbringes med ca. 5 procent fra perioden 1993-95 til perioden 1999-2000. 

B) Cykeltrafik: Antallet af cykelture og transportarbejdet på cykel skal øges med ca. 10 procent fra 1996-niveau til 1999-niveau.

C) Tryghed og tilfredshed: Antallet af utrygge cyklister skal reduceres. ”Cyklistundersøgelsen 1994” angiver antallet af cyklister, der føler sig utrygge på strækninger og i kryds. Af de strækninger og kryds, der indgår i projektet, må højest 25 personer udpege et konkret sted som utrygt efter projektets forbedringer. Cyklisterne skal generelt ytre tilfredshed med forbedringerne i 1999. 

I det følgende er cykelby-projektets aktiviteter samt evalueringens resultater beskrevet.

Hvad søger du?

Søg