Smalle kørespor på motorvej

af Poul Greibe

Resumé

Trafitec har for Vejdirektoratet evalueret en 1.100 m lang teststrækning på Holbækmotorvejen (M11), hvor man forsøgsvis har reduceret sporbredden for det venstre spor. Teststrækningen ligger som en del af et større vejarbejde syd for Roskilde. Der er målt på tre forskellige opstillinger. En Basis opstilling, som er det oprindelige tværsnit, samt to opstillinger (Afm1 og Afm2) som har en reduceret sporbredde. Afm2 har endvidere N42 kantplader placeret tæt ved venstre kantlinie.

I relation til de tre opstillinger er der indsamlet trafik- og hastighedsdata samt videooptagelser.

Resultaterne viser at:

  • Køretøjernes sideværtsplacering påvirkes af de reducerede sporbredder. Ved høj trafikintensitet reduceres afstanden mellem køretøjer i venstre og højre spor med 9 og 14 cm for henholdsvis Afm1 og Afm2 i forhold til Basis
  • den reducerede bredde i venstre kørespor øges antallet af køretøjer, der kører på eller overskrider den venstre kantlinie markant i Afm1 i forhold til Basis. Ved Afm2, hvor der er N42 tæt ved kantlinien, er der ikke observeret nogen overskridelser, og antallet af køretøjer der kører på kantlinien er på niveau med basis situationen.
  • Hastigheden (ved lille trafikintensitet) reduceres en smule ved Afm1 set i forhold til Basis og hastigheden reduceres yderligere ved Afm2 (specielt i det venstre spor). Resultaterne er ikke helt entydige, men reduktionen ligger på 0-2 km/t for Afm1 og lidt større for Afm2. Forskellene er dog generelt små.
  • Hastigheden (ved stor trafikintensitet) reduceres kun en smule ved Afm1 set i forhold til Basis men reduceres med 5-10 km/t ved Afm2 i forhold til
  • Hastighedsforskellen mellem højre og venstre spor reduceres fra i gns. 9 km/t i Basis situationen til 8 km/t i Afm1 og 5 km/t for Afm2.
  • Trafikafviklingen er vurderet ud fra den maksimalt målte gennemstrømning ved spidsbelastning og den beregnede kapacitet ud fra speed-flow kurver. Resultaterne er ikke entydige, men for de målesnit som er mest troværdige findes en reduceret kapacitet ved Afm1og Afm2 set i forhold til Basis. Der er målt en reduktion på ca. 1-2% for Afm1 i forhold til Basis, og en reduktion på ca. 5-6% for Afm2 i forhold til
  • Ved Afm1 og Afm2 ses en øget brug af det højre kørespor. Stigningen er på ca. 2-5% i forhold til Basis og størst for Afm2.

Hvad søger du?

Søg