Fysisk terrorsikring af offentlige trafikarealer

af Søren Underlien Jensen, Tim Larsen, Stig V. Jeppesen

Forord

Denne håndbog omhandler fysisk terrorsikring af offentlige trafikarealer, både permanent og midlertidigt, med sikringselementer som genstande, mure og hegn, volde og render, herunder også deres planlægning.

Håndbogen Fysisk terrorsikring af offentlige trafikarealer indgår i en serie af håndbøger om Udstyr for veje og bygværker.

Håndbogen er udarbejdet af en ad-hoc arbejdsgruppe under vejregelgruppe Udstyr for veje og bygværker, der i perioden havde følgende sammensætning:

 • Vejdirektoratet ved Michael Aakjer Nielsen, formand
 • Danintra ved Adnan Özari
 • NCC Roads ved Erik Vejsgaard Christensen
 • Focus Lighting ved Jakob Zeihlund
 • Aalborg Kommune ved Jan Mortensen
 • Saferoad ved Jesper Kristensen
 • Hillerød Kommune ved Morten Skibstrup Nikolajsen
 • TL-Engineering ved Tim Larsen
 • Vejdirektoratet ved Charlotte Sejr
 • Vejdirektoratet ved Tina Jensen
 • Vejdirektoratet ved Petra Schantz, projektleder

 

Ad hoc-gruppen havde følgende sammensætning:

 • Vejdirektoratet ved Michael Aakjer Nielsen, formand
 • Trafitec ved Søren Underlien Jensen, konsulent
 • TL-Engineering ved Tim Larsen, konsulent
 • Jeps Rådgivning ved Stig V. Jeppesen, konsulent
 • Vejdirektoratet ved Petra Schantz, projektleder

 

Udover ad hoc gruppen har følgende bidraget:

 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
 • Damasec

 

Behovet for denne håndbog er opstået som følge det seneste årtis tiltagende terrorangreb, især med motorkøretøjer. Med denne håndbog formidles viden om forskellige sikringsmuligheder og begrænsninger. Håndbogen er blandt andet baseret på Inspirationskatalog for vejtekniske foranstaltninger til terrorsikring [1].

Her benyttes en række nye ord og forkortelser, som ikke findes i Vej- og trafikteknisk ordbog. De er angivet i kapitel 2.

Hvad søger du?

Søg