Dimensionsgivende trafikant – øjenhøjde, læseafstand og læsetid for bilister

af Lene Herrstedt

Introduktion

Litteraturstudie om ”Øjenhøjde, læseafstand og læsetid for bilister” indgår i det nordiske samarbejdsprojekt ”Den dimensionsgivende Trafikant”. Projektet omhandler forskellige trafikantgruppers krav til vejsystemets udformning og indretning baseret på eksisterende viden om trafikanters fysiske og mentale formåen i forskellige trafiksituationer.

Projektet ”Den Dimensionsgivende Trafikant” er initieret af Nordisk Vejregelgruppe. Resultaterne fra projektet beskrives i en række temanotater, som publiceres på www.nmft.dk

Dette notat indgår i denne række af temanotater og indeholder en sammenfatning af et litteraturstudium om bilisters øjenhøjde, læseafstand og læsetid samt fokuseringsforsinkelse, med særlig fokus på ældre bilisters formåen.

Som supplement foreligger der et arbejdspapir i form af et baggrundsnotat, der indeholder resuméer af udvalgte referencer.

Hvad søger du?

Søg