Dimensionsgivende køretøj

af Belinda la Cour Lund

Indledning

Køretøjers dimensioner er af stor vigtighed i forbindelse med udformning af vores vejanlæg, herunder parkeringsanlæg mv. Da opmålinger af diverse køretøjer gennem årene har vist, at der med tiden sker en udvikling i køretøjernes dimensioner, er det vigtigt at det løbende sikres, at gældende mål for dimensionsgivende køretøjer er tidssvarende.

Formålet med denne undersøgelse er, at foretage en opmåling af typekøretøjerne PV (Person- og varevogn), SVT (Sættevognstog), LVK (Lastvogn med kærre), PVT (Påhængsvogntog), BUS (almindelige busser og lavgulvsbusser) og PBC (Personbil med campingvogn) efter en model, der tidligere er anvendt /1/. Herudover er der foretaget en opmåling af frihøjden for BUS og PV samt en opmåling af totalhøjden for køretøjstyperne PV, SVT, LVK, PVT, BUS og PBC. Frihøjden er målt fra nederste del af køretøjet (uden hjul) til plan vejbane. 

Hvad søger du?

Søg