Cyklisters sikkerhed i rundkørsler

af Søren Underlien Jensen

Resumé

Projektets formål er at beskrive sikkerhedsmæssige konsekvenser med fokus på cyklister af at ombygge kryds til rundkørsler og designe rundkørsler på bestemte måder. Dette formål opfyldes ved at udføre et litteraturstudie, et uheldsmodelstudie og en før-efter uheldsevaluering.

Cyklisters sikkerhed forværres ofte ved ombygning af kryds til rundkørsler. Dog er der stor forskel på de sikkerhedseffekter, der opnås for cyklister. Det er fundet, at særligt hastighedsbegrænsning, forekomst af dobbeltrettede cykelstier langs veje hen til kryds, type af cykelfacilitet og højde af midterø i rundkørsler er af stor betydning for sikkerhedseffekterne for cyklister. Det er muligt at ombygge kryds til rundkørsler, så cyklisters sikkerhed forbedres. Man skal vælge kryds med omhu og designe rundkørsler på en sikkerhedsmæssig optimal facon.

En lang række forhold ved rundkørselsdesignet er af betydning for sikkerheden. Det gælder bl.a. type af rundkørsel, antal vejgrene, vinkel mellem vejgrene, diameter og højde af midterø, bredde af tilfarts-, frafarts- og cirkulationsspor, arrangering af frafarts- og cirkulationsspor og shunts, type af cykelfacilitet, type af sekundærhelle, belysning, antal og placering af forvarslings- og vejvisningstavler samt oversigt før rundkørsel til cirkulationsareal og vejgrenen til venstre.

Hvad søger du?

Søg