Bundet venstresving med og uden delehelle

af Thomas Skallebæk Buch

Introduktion

Som det fremgår af notatet, ”Sikkerhedseffekt af bundet venstresving. Supplerende effektanalyse af delehelle samt kryds i byer og på landet” (Buch, Trafitec, juni 2019), er bundet venstresving til gavn for trafiksikkerheden i signalregulerede kryds, særligt hvor der er mange venstresvingende. Før-efter uheldsundersøgelsen peger på, at dette gælder både, når der i forbindelse med det bundne venstresving etableres en kantstensbegrænset delehelle mellem baner til venstresvingende og ligeudkørende, men også når delehellen udelades. Undersøgelsen kan dog ikke klarlægge, om der er en forskel på sikkerhedseffekten afhængig af, om delehellen udelades eller ej. Dette skyldes, at antallet af kryds, hvor delehellen er udeladt, er for få til at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag, der kan belyse delehellens betydning for sikkerheden.

Der er derfor udarbejdet en supplerende analyse til at vurdere betydningen af at udelade delehellen. Denne analyse er en mere kvalitativ analyse, hvor design af kryds og uheldsbilledet analyseres for i alt 14 par af kryds henholdsvis med og uden en delehelle. Formålet er således på denne måde at forsøge at klarlægge andre aspekter af krydsdesignets betydning for trafiksikkerheden, aspekter som ikke umiddelbart kan klarlægges gennem en før-efter analyse.

Hvad søger du?

Søg