Byporte – Hvordan gøres designet trafiksikkert?

af Puk Kristine Andersson, Belinda la Cour Lund, Poul Viggo Greibe og Lene Herrstedt

Formål og baggrund

I overgangszoner fra åbent land til by skal bilernes hastighed reduceres, så der opnås en tilpasning til den byzone der køres ind i. Det kan gøres på forskellig vis fx ved hjælp af en byport, som markerer overgangen mellem by- og landzone. I denne sammenhæng består en byport af en byzonetavle (E55) suppleret med én eller flere visuelle og/eller fysiske foranstaltninger.

Spørgsmålet er, hvorvidt der er et trafiksikkerhedsproblem med byporte med fysisk fartdæmpning – og i så fald, hvordan designet af en byport kan gøres tilstrækkelig trafiksikkert. 

Formålet med nærværende undersøgelse er, at gennemføre en ulykkesanalyse af eksisterende byporte i overgangszoner mellem åbent land og by.

Analysen er udarbejdet af Trafitec for Vejdirektoratet.

Hvad søger du?

Søg